Hvorfor Rockwool?

null

Sikkerhed ved brand

Rockwool er ubrændbar og brandhæmmende. Stenulden tåler op til 1000°C uden at smelte, og i tilfælde af brand holder isoleringen i mere end 2 timer.
null

Et bedre indeklima

Med en hulmursisolering er det slut med fugt og træk fra kolde vægge. En isolering af etageadskillelsen mod loftrummet nedsætter effektivt varmetabet gennem loftet. Huset bliver lunere om vinteren og køligere om sommeren – boligkomforten forbedres.
null

Lydisolerende

Rockwool er opbygget af stenuldstråde med luftfyldte mellemrum, der er i forbindelse med hinanden. Det betyder, at materialet også har gode lydabsorberende egenskaber.
null

Varmeisolerende

Når man efterisolerer, opnås først og fremmest en besparelse på energiforbruget og varmeudgifterne. Derfor er efterisolering en fornuftig investering, der typisk er tjent hjem på 3-5 år. Derefter fortsætter besparelsen år efter år, uden at værdien forringes som ved alle andre boligforbedringer.
null

Isolering for miljøets skyld

En gevinst efter kun 3 uger. Al anvendelse af isolering er til gavn for miljøet. Jo mere isolering jo bedre. På grund af Rockwool stenuldens unikke isoleringsegenskaber udgør energiforbrug til fremstilling af produkterne kun en promille af de store energibesparelser, isoleringen giver, når den er installeret i bygningerne. Med Rockwool opnår du en positiv CO2 effekt.
null

Rockwool stenuld er et naturmateriale

Rockwool stenuld er et af de få materialer, der kan betegnes som et naturmateriale. Den kemiske sammensætning af Rockwool stenuld svarer stort set til sammensætningen af jordskorpen. Grundlaget for produktion af Rockwool stenuld er primært geologiske ressourcer, som naturen selv skaber.

Bæredygtig isolering med mange muligheder

Rockwool er et helt særligt produkt, som ikke alene har utroligt mange anvendelsesmuligheder, men også er bæredygtigt. Skal man bygge konventionelt, er Rockwool det ideelle isolationsmateriale. Produktet er fermstillet af naturmateriale, men er stadig komplet uorganisk. Det betyder, at det holder tykkelsen, modsat mange andre naturmaterialer, men stadig kategoriseres som genanvendeligt byggeaffald.

En miljøcertificeret sværvægter

Rockwool er A/S er miljøcertificeret i samarbejde med den norske miljøcertificeringspartner EPD. Deklarationen, som er gældende for produkterne i hele Skandinavien, er lavet i henhold til ISO 14025, som er et bevis for, at Rockwools stenuldsisolering ikke indeholder miljøskadelige stoffer. Denne deklaration opnås, eftersom produktets isolationsevne blandt andet kommer fra stenfibre. Fibrene er desuden ubrandbare, hvilket betyder, at produktet også har en utroligt høj brandmodstandsevne.

Rockwool giver det bedste indeklima

Måden, hvorpå Rockwool isolerer på er sillestående luft i stenuldsstrukturen. Der er derfor ikke behov for, at anvende materialer, som afgiver gasser. Til gengæld, er hulrumsisoleringen utroligt holdbart, og beholder sine isolerende evner hele levetiden, hvilket betyder godt klima, så længe der er rockwool. Anvendes produktet til etageadskillelse, undgår man et betydeligt varmetab, og indeklimaet er således nemmere at kontrollere.

Naturligt og genanvendeligt

Rockwool er produceret på naturlige materialer og er 97% genanvendeligt. Produktet består af stenuld, som produceres ved, at man smelter sten, kalksten, recirkulerede briketter og andre råmaterialer ved omkring 1500 grader. Det giver en brandmodstand på op til 1000 grader, hvilket er uhørt for et hulrumsisoleringsmateriale. Fordi det er produceret på denne måde, og har disse egenskaber, har Rockwool opnået indeklimamærket M1 i Finland.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os